làm thế nào để xây dựng một nhà máy quặng đồng di động