nguyên nhân redspot trong lò quay trong nhà máy xi măng