lợi thế của việc sử dụng máy nghiền hồi chuyển trên một hàm