chi phí dự án tổng thể để thiết lập một nhà máy xi măng mới