cho tôi biết địa điểm và tỷ lệ máy nghiền hercules ở ấn độ