định dạng ion vsi certifi của máy nghiền trong pune