grizzly được sử dụng trong ngành công nghiệp khai thác vàng để nghiền đá