khai thác quặng sắt bản địa ở nam phi trước kỷ nguyên hiện đại