đồng ý vận hành nhà máy nghiền cho thuê ở rajasthan